Leltár

Leltár fogalma

A leltár egy jegyzékszerű kimutatás, amely a gazdálkodó eszközeit és forrásait egy adott fordulónapra vonatkozóan – mennyiségben és értékben is – tételesen felsorolja. A leltár az a dokumentum, amely a gazdálkodó mérlegét alátámasztja. A leltár előállításának folyamata a leltározás, amely a leltározás tárgyától függően fizikai tevékenységekből (tételes megszámolás, mérés), vagy a bizonylatok egyeztetéséből áll.

Leltározás folyamata a készletekre vonatkozóan

A vásárolt készletek készleteit, az azokban bekövetkezett változásokat a tulajdon megóvása, a termelés és értékesítés zavartalanságának biztosítása, a készletekről szükséges folyamatos információk érdekében célszerű folyamatosan és hézagmentesen követni az analitikában és a főkönyvi könyvelésben. A vállalkozás a készletek leltározását mennyiségi felvétellel, majd a felvétel után a nyilvántartással történő utólagos egyeztetéssel és értékeléssel végzi. A közvetített szolgáltatások és készletekre adott előlegek leltározása a nyilvántartással történő egyeztetéssel történik.

Leltározás zárása

A leltározás és a leltározás ellenőrzésnek befejezése után a leltározásért felelős vezetőnek tömör összefoglaló jelentést kell írni az elvégzett munkáról.

A leltárnak tartalmaznia kell:

 • a vállalkozás megnevezését
 • a leltár megjelölését
 • a leltározási hely megjelölését
 • a leltár fordulónapját
 • a leltározott eszközök és források, vagy azok csoportjainak meghatározását

A leltár készítője a leltárértékelést követően állapítja meg a hiányokat, illetve a többleteket, majd előkészíti a leltározásról szóló jegyzőkönyvet.

A leltározásról szóló jegyzőkönyv tartalmazza:

 • a leltározott helyiség eszközféleségeinek megnevezését
 • a leltározásban részt vettek nevét
 • a leltározás időtartamát
 • a kijelölt feladatok végrehajtását
 • a leltározásnál felhasznált leltárbizonylatok számát
 • a megállapított hiányok, többletek feltehető okait.

Az éves leltározási tevékenységről szóló jelentést a leltározási bizonylatokkal együtt kell tárolni és 10 évig meg kell őrizni.
A leltározás megtörténtét az analitikus nyilvántartásokban fel kell jegyezni.

 

Leltározás az Okos-Ügyvitelben

 

Online készletnyilvántartó program

INGYENES online készletnyilvántartó program: Okos-Készlet