Pénztárjelentés

Pénztárjelentés – Pénztárzárás – Évzárás

Az Okos-Pénztárban a pénztárjelentés elkészítésével lehet zárni bármilyen tetszőleges időszakot, akár egy teljes gazdasági évet is. Év váltás esetén nincs szükség a házipénztár zárásra, hiszen a programban tovább lehet rögzíteni függetlenül attól, hogy új naptári év van-e. Igény esetén az előző év zárható egy pénztárjelentés elkészítésével, így a korábbi adatok már nem lesznek módosíthatóak.

Bizonylatsorszám évváltás esetén

Bizonylat tömbök menüpontban található a bizonylat tömbök szerkesztése. Itt adható meg bizonylat tömbönként (PÉNZÁRANKÉNT), egy jelölő pipa beállításával, hogy a sorszám kiosztás: Évenkénti, vagy nem évenkénti legyen
EVENKENTI_PENZTAR

Évenkénti bizonylat sorszám kiosztás esetén, tehát az új naptári évben az új bizonylat sorszáma 1-el fog indulni! A bizonylat természetesen megkapja az adott naptári év évszámát utótagként a / per jelet követően!
Például az előző évi utolsó bizonylatszám a 455/2023, de az új évben első sorszám az 1/2024 lesz.

Ha az évenkénit sorszámkiosztást nem pipáljuk be, akkor a program az előző évi sorszámozást fogja folytatni automatikusan! A bizonylat természetesen megkapja az adott naptári év évszámát utótagként a / per jelet követően!
Például az előző évi utolsó bizonylatszám a 455/2023, de az új évben első sorszám az 456/2024 lesz.

 

Pénztárjelentés készítése a házipénztár programban

A kiállított bevételi és kiadási pénztárbizonylatokról készíthető egy komplett pénztárjelentés a záró pénzkészlet címletezésével együtt pénztáranként. A pénztárjelentés tetszőleges időszakra szólhat, így lehet napi, heti, havi pénztárjelentést is kiállítani a házipénztárban.
 

 • Új pénztárjelentés kiállítása
 • Pénzügy / Pénztárjelentés menüpont alatt kérhető le a pénztárjelentések listája

  • Pénztárjelentések listájában kattintson az Új tétel gombra
  • A megjelenő pénzátjelentés ablakban válassza ki a pénztárat és állítsa be a pénztárjelentés záró dáumát (A pénztárjelentést pénztáranként kell elkészíteni! A pénztárjelntés kezdő dátuma automatikusan az utolsó pénztár jelentés záródátuma utáni első nap lesz!)
  • A záró pénzkészlet automatikusan is címletezhető a ‘Címlet generálás’ gombbal, így a program autimatikusan beállítja a záró pénzkészletnek megfelelően egy címletezést a pénztárjelenéshez
  • A címletezés manuálisan is beállítható a ‘Darab’ oszlopban a pénzkészlet valós címleteinek rögzítésével, ennek megfelelően a pénztárjelentésen megjelenít a program pénztár hiányt, vagy pénztár többletet
  • Nyomtatási sablon fülön a ‘PÉNZÁTJELENTÉSEN SZEREPLŐ ALSÓ MEGJEGYZÉS’ blokkban tetszőleges szöveg tartalom (formázottan) rögzíthető, mely a pénztárjelentés nyomtatási képén is megjelenik
  • Pénztárjelentések listájából a kiválasztott pénztárjelentés nyomtatható, a Nyomtatás ikonra kattintva: Pénztárjelentés minta
  • A pénztárjelentés a kiválasztott pénztár alapján automatikusan kap bizonylatszámot PJ előtaggal kiválasztott pénztári előtag megöröklésével együtt, így garantálva a pénztárankénti pénztárjelentések egyedi sorszámozását

   

 • Pénztárzárás
 • Bármely pénztár zárható a pénztárjelentés készítésével egyidejűleg! Azaz a pénztár jelentés elkészítésével a kiválasztott pénztár lezárható a pénztárjelentésben beállított időszakra vonatkozóan!

  • Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylat szerkesztésre megnyitható, de nem módosítható
  • Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylaton szereplő tétel nem törölhető, nem módosítható
  • Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylatra további új tétel nem rögzíthető
  • Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylat nem rontható
  • Pénztárjelentéssel lezárt pénztárbizonylat nem törölhető
  • Pénztárbizonylatok listájában piros színnel jelennek meg azon pénztárbizonylat sorszámok, melyek pénztárjelentéshez tartoznak
  • Pénztárbizonylatok listájában elérhető a ‘Pénztárjelentés’ nevű oszlop, melyben látható, hogy az adott pénztárbizonylat, mely pénztárjelentéshez kapcsolódik

   

 • Pénztárbizonylat / Pénztárjelentés törlése
  • Pénztárjelentés alapértelmezetten nem törölhető a szigorú sorszámozás miatt, viszont a program megengedi a pénztárankénti utolsó pénztárjelentés törlését
  • Pénztárbizonylat eddig nem volt töröhető a programban, csak rontható, mostantól viszont a pénztárankénti utolsó pénztárbizonylat törölhető

   

 • Forintos pénztárbizonylatok automatikus 5 Ft-os kerekítése
 • Forintos pénztárbizonylat rögzítése esetén a program automatikusan beszúr egy új tételt a pénztárbizonylatra, ‘Kerekítési nyereség’ vagy ‘Kerekítési veszteség’ megjelölésével, így a pénztárbizonylatok mostantól minden esetben ’0 Ft’-ra vagy ’5 Ft’-ra fognak végződni a törvénylieg előírt kerekítési szabályoknak megfelelően

  Pénztárbizonylat minta