Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

Számlázó programmal szembeni új törvényi előírás

Az új NGM rendelet értelmében, minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy speciális lekérdezési lehetőséggel egy teljesen új funkcióval, mely a kimenő számlákat és azok tartalmát állítja össze egyetlen egy elektronikus fájlként! A rendelet meghatározza a funkció elnevezését is: ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az új lekérdezési funkció feladata, hogy minden számlázó programból egy egységes formátum alapján előállítható legyen egy elektronikus fájl (XML fájl) a kimenő számlák tartalmáról, melynek segítségével hatékonyabban lehet ellenőrizni az egyes számlák adat tartalmát!

Számla adatok nem kerülnek továbbításra közvetlenül a NAV felé

Azaz az említett funkció, csupán egy lekérdezési felületet biztosít az adóhatóság részére, ennek megfelelően sem az online számlázó program, sem bármilyen telepített számlázó program nem ad át adatot közvetlenül az adóhatóság részére, hanem csupán egy elektronikus fájlt kell generálni adóhatósági ellenőrzés kapcsán a NAV részére.

A rendelet hatályba lépésének dátuma: 2016. január 1.

Törvényi háttér ismertetése

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik a számlázó programokkal szembeni követelmények. Ennek értelmében 2016. január 1-jétől csak azon számlázó program felel meg a törvényi előírásoknak, mely képes az NGM rendelet által előírt szerkezetű adatexportot előállítani a kimenő számlákról.

A rendelet meghatározza továbbá, hogy az adatexport funkciót az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” -ként kell megnevezni a programban.

Továbbá az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkció elindításával adatexport végezhető:

a.) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve
b.) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

A rendelet hatálybalépési ideje: 2016. január 1-je.
    NAV által kiadott közlemény teljes szövege

NAV által kiadott közlemény teljes szövege:

Számlázó programokkal szembeni követelmények változása 2016. január 1-jétől
2015.02.16.

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) NGM rendelet értelmében 2016. január 1-jétől változik azoknak a jogszabály által meghatározott követelményeknek a köre, amelyeknek az adózó által használt számlázó program meg kell, hogy feleljen.
A korábbiakhoz képest új előírás, hogy 2016. január 1-jétől minden számlázó programnak rendelkeznie kell egy olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval, amelynek elindításával adatexport végezhető

  • a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott számlákra, illetve
  • a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.

Adatexportnak minősül az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben.
A fentiek szerinti „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkció célja az egységes ellenőrzési adatszolgáltatás elősegítése, melynek keretében az adózó által elektronikus adathordozón tárolt – számlákra vonatkozó – adatok rendelkezésére bocsátása bármely számlázó program használata esetén gyorsan és egységes szerkezetben valósulhat meg.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NAV

A nemzetgazdasági miniszter 2/2015. (II. 3.) NGM rendelete

Milyen teendőm van, az Okos-Számlázó programmal kapcsolatban?

Csak a követekező típusok esetén kell ellenőrizni a beállításokat:

  • A cég kisadózó, KATA-s adózás alá tartozik
  • A cég pénzforgalmi elszámolás alá tartozik
  • Egyéni vállalkozó vagyok

Részletes leírás: CÉGADATOK ELLENŐRZÉSE

Számlázó programja nem rendelkezik adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatással?

Ebben az esetben rendkívül fontos tudni, hogy az Ön által használt számlázó program NEM FELEL MEG A HATÁLYOS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK! Azonnal vegye fel a kapcsolatot a számlázó program gyártójával, vagy váltson olyan programra, mely ilyen funkcióval a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezik!

Az Okos-Számla programban már elérhető a funkció, így biztosítjuk, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő számlázó programot nyújtunk az ügyfeleinknek! Természetesen a megfelelési kötelezettség csak a hatálybalépés dátumától számít, azaz 2016. január elsejétől!