Új ÁFA kulcs törzs (0%-os áfa kulcsok)

Új ÁFA kulcs törzs | 0%-os áfa kulcsok használata
Áfa kulcs megnevezése
Rövid név
Jelentése
Rövid név
Magyarázat
Áfa tv. hivatkozás
Mentes az adó alól

MAA

egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség
NAM
A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.
Áfa tv. hivatkozás: 110-118. §
Adómentes termékexport
(EU-n kívül)

ATE

adómentes termékértékesítés a Közösség területén
NAV Online Számla rendszer 120. oldal kívülre (termékexport harmadik országba)
EAM
Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba (termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség.
Áfa tv. hivatkozás: 98-109. §
Áfa hatályán kívül
Tételes megjegyzés: “Áfa törvény hatályán kívül”

AHK

Áfa tárgyi hatályán kívül
ATK
Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, ,a közcélú adomány stb.
Áfa tv. hivatkozás: 2-3. §
Alanyi mentesség

AM

Alanyi adómentes
AAM
A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)
Áfa tv. hivatkozás: XIII. fejezet
EU adómentes

EUA

adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül
KBAET
A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik.
A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.
Áfa tv. hivatkozás: 89. §
Fordított adózás
Tételes megjegyzés: “Fordított adózás”

FAD

Belföldi fordított adózás
(nincs rövid elnevezés)
Belföldi fordított adózás
Áfa tv. hivatkozás: 142. §
Tárgyi adómentes

TAM

„tárgyi adómentes” ill. a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
TAM
Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás).
Áfa tv. hivatkozás: 85. §, 86. §
Különbözeti áfa (U)
Tételes megjegyzés: Utazási irodák

KULU

Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
KUL
Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
Áfa tv. hivatkozás: 169. § p) q)
Különbözeti áfa (H)
Tételes megjegyzés: Használt cikkek

KULH

Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
KUL
Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
Áfa tv. hivatkozás: 169. § p) q)
Különbözeti áfa (M)
Tételes megjegyzés: Műalkotások

KULM

Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
KUL
Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
Áfa tv. hivatkozás: 169. § p) q)
Különbözeti áfa (G)
Tételes megjegyzés: Gyűjteménydarabok és régiségek

KULG

Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
KUL
Különbözet szerinti szabályozás
jelölése
Áfa tv. hivatkozás: 169. § p) q)
EU-ban teljesített FAD 37§
Tételes megjegyzés: Áfa tv. 37. §-a alapján EU-ban teljesített, fordítottan adózó ügylet

EUFAD37

Áfa tv. 37. §-a alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet
EUFAD37
Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.
Áfa tv. hivatkozás:37. § (1)
EU-ban teljesített FAD nem 37§
Tételes megjegyzés: EU-ban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet

EUFADE

Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. §-a alá tartozó, fordítottan adózó ügylet
EUFADE
Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése.
Áfa tv. hivatkozás: nincs megadva a NAV tájékoztatóban
EU-ban teljesített nem FAD
Tételes megjegyzés: EU-ban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet

EUE

Másik tagállamban teljesített, nem fordítottan adózó ügylet
EUE
Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).
Áfa tv. hivatkozás: nincs megadva a NAV tájékoztatóban
Harmadik országban teljesített
Tételes megjegyzés: Harmadik országban teljesített ügylet

HO

Harmadik országban teljesített ügylet
HO
Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás.
Áfa tv. hivatkozás: nincs megadva a NAV tájékoztatóban
Nincs felszámított 17§
Tételes megjegyzés: Nincs felszámított áfa a 17. § alapján

NOVAT

Nincs felszámított áfa a 17. § alapján
Nincs felszámított áfa a 17. § alapján
Áfa tv. hivatkozás: 17. §