Számlával egy tekintet alá eső okirat

Mit értünk a számlával egy tekintet alá eső okirat alatt?

Először röviden határozzuk meg maga a számla fogalmát. Számla minden olyan okirat, amely megfelel az Áfa tv. X. fejezetében meghatározott feltételeknek.

A számlával egy tekintet alá esik minden olyan okirat, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja! (és megfelel az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek)

A számlával egy tekintet alá eső okirat megnevezés tehát mindazon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek a már kibocsátott (a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője részére átadott illetve megküldött) számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják. Így számlával egy tekintet alá eső okirat a módosító, érvénytelenítő számla mellett az eredeti számlában feltüntetett adóalapot, adóösszeget nem érintő javítást, kiegészítést tartalmazó okirat is (így pl. az olyan okirat is, amely a számla adatait a vevő adószámával egészíti ki, vagy kizárólag a számlán feltüntetett helytelen besorolási számot módosítja, a számlán feltüntetett hibás teljesítési időpontot korrigálja).

Ennek megfelelően ide kell sorolni a következő bizonylatokat:

  • stornó számla
  • helyesbítő számla

A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma a következő:

  • az okirat kibocsátásának kelte
  • az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja
  • hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja
  • a módosítással érintett számla adat megnevezése, a módosítás természete, illetve számszerű hatása, ha ilyen van

Mivel az Áfa tv. a számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalmát határozza meg, a bizonylaton az adóalanyok ezen felül bármely általuk fontosnak tartott adatot szerepeltethetnek. A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben a számlára vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

Forrás: A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016

Számlázó program ingyen    ➤ Kipróbálom   ☁ Számlázó